kostek

Medycyna osteopatyczna


Medycyna osteopatyczna to element systemu opieki zdrowotnej z ponad 100-letnią tradycją, w którym do stawiania diagnozy i leczenia chorych wykorzystywane jest diagnoza kliniczna i badanie manualne. Co ważne, osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania wybranych części ciała.


Badanie osteopatyczne ma na celu odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego znaczenia na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów (w tym także okołoporodowych), operacji, chorób infekcyjnych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu.


Osteopatia w przeciwieństwie do medycyny klasycznej (akademickiej) nie korzysta z leków. Nie jest ona jednak dla medycyny klasycznej konkurencją, a wręcz przeciwnie - stanowi doskonałe uzupełnienie.

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:


  • organizm stanowi jedność,
  • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane,
  • organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy). Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

Link do akademii osteopatii http://akademiaosteopatii.pl/